Ponadto wyrazil ,poglad, ze siarczan wapniowy w surowcach ceglarskich nie jest szkodliwa domieszka pod warunkiem, ze nie towarzysza mu weglany i siarczki zelaza

Ponadto wyraził ,pogląd, że siarczan wapniowy w surowcach ceglarskich nie jest szkodliwą domieszką pod warunkiem, że nie towarzyszą mu węglany i siarczki żelaza. Ustalenia te są zgodne z wynikami badań innych autorów w kraju i za granicą. Szereg badaczy w oparciu o swoje prace stwierdza, że gips nawet w dużej ilości nie jest szkodliwą domieszką i nie -przyczynia się do intensywnego powstawania wykwitów na wyrobach ceramiki budowlanej. Pogląd ten nie zawsze jest słuszny, gdyż ,w wypadku obecności wolnego tlenku magnezowego gips może przechodzić w siarczan magnezowy na skutek reakcji wymiany przy współudziale dwutlenku węgla. Orientacyjnie ustalone dopuszczalne zawartości związków siarki dla poszczególnych asortymentów wyrobów ceramiki budowlanej opracowane dla warunków surowcowych występujących w kraju. Granicę zawartości siarczanu magnezowego i sodowego przyjęto od 0,05% do 0,15%, zaś siarczanu wapniowego od 0,21)/0 do 1<0>

Powiązane tematy z artykułem: