bios fenix

OBRÓBKA POWIERZCHNI

OBRÓBKA POWIERZCHNI W konstrukcjach budowlanych zadowalamy się częstokroć wyglądem powierzchni widocznych takim, w jakim półfabrykaty opuściły procesy przeróbki plastycznej, poddając powierzchnię tylko oczyszczeniu. Niejednokrotnie jednakże powierzchnię poddajemy dalszej obróbce czy to dla celów dekoracyjnych (uzyskanie efektów barwnych, połysku lub zmatowienia), w celu powiększenia odporności na korozję lub na ścieranie (przez utwardzenie powierzchni) itp. Obróbka mechaniczna. Obróbka za pomocą szczotek stalowych nadaje powierzchni srebrnawy odcień. Przed użyciem szczotek należy powierzchnię dokład...

Więcej »

Wlacznik hebelkowy

Włącznik hebelkowy mieści się zwykle w zamykanej na klucz skrzynce umieszczonej na tablicy rozdzielczej. W skrzynce znajdują się również bezpieczniki topikowe, które zabezpieczają silnik i sieć prądu elektrycznego przed uszkodzeniem w razie zwarcia (tj. połączenia przewodu dodatniego z ujemnym). W wypadku przepalenia bezpieczników nie wolno ich zmieniać samemu, a zwłaszcza zastępować drutem. Należy wezwać elektromontera, który wymieni bezpieczniki przepalone na bezpieczniki fabryczne, odpowiadające mocy prądu pobieranego przez instalację. 7. 2. [hasła pokrewne: przelicznik styropianu, domki h...

Więcej »

Wyrobów cementem glinowym nie mozna naparzac i autoklawizowac

Wyrobów cementem glinowym nie można naparzać i autoklawizować, gdyż cement obniża swe własności wytrzymałościowe. Cement ekspansywny Cement portlandzki cechuje to, że w czasie wiązania i twardnienia zapraw i betonów wykonanych z tych cementów, następuje nieznaczne zmniejszenie objętości masy betonu. Tę ujemną cechę cementu portlandzkiego starano się od dawna poprawić przez opracowanie cementu specjalnego, któryby nie tylko nie ujawniał skurczu, ale przeciwnie, w procesie twardnienia podlegał jednoczesnemu pęcznieniu. Opracowania wykonane w ZSRR (prof. Michajłow) oparte zostały na cemencie glinowym, jak...

Więcej »

Nowy test diagnostyczny dotyczący kardiomiopatii prawej komory z arytmią ad

Powłoka tlenku glinu nie chroni jednakże aluminium od wszystkich wpływów chemicznych. Do najsilniejszych rozpuszczalników aluminium należy fluor oraz wodorotlenki sodowe i potasowe. Słabą odporność wykazuje aluminium wobec połączeń chloru (np. kwasu solnego), bromu a także miedzi. Stopy aluminium ulegają korozji w wodzie morskiej, powietrzu nadmorskim lub środowisku przesyconym wyziewami przemysłowymi. KOROZJA, OBROBKA I UTRZYMANIE POWIERZCHNI Korozja występuje jako: a. Powierzchniowa, najczęściej spotykana, atakująca mniej lub więcej równomiernie powierzchnię metalu. Korozja tego typu jest najm...

Więcej »
http://www.e-szambabetonowe.info.pl 751# , #olx sarbinowo , #płytki plaster miodu kuchnia , #panel elewacyjny vox , #piece zibro , #tiger fix , #wp pl czateria , #rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki , #olx rolnictwo lubelskie , #regał plastikowy castorama ,